ביתן נגרות דגם אלון

ביתן נגרות אלון

הוא ביתן אשר השטח המוקצה לו הוא באמצע שורה בתערוכה

ועומקו לא גדול

כגון 6/3 על כך אנו בונים קיר אחד מאוד ייצוגי ומושך

אם הרבה אלמנטים עיצוביים

קטגוריה: